Noul cod penal 2014


        CODUL PENAL din 17 iulie 2009Data Intrarii in vigoare (cod penal): 01 Februarie 2014


Partea Generala


TITLUL I - Legea penala si limitele ei de aplicare


Capitolul I - Principii Generale - Principii Generale
Capitolul II - Aplicarea legii penale

    SECTIUNEA 1 Aplicarea legii penale in timp
    SECTIUNEA a 2-a Aplicarea legii penale in spatiu

TITLUL II - Infractiunea


Capitolul I - Infractiunea - Dispozitii generale
Capitolul II - Cauzele justificative
Capitolul III - Cauzele de neimputabilitate
Capitolul IV - Infractiunea - Tentativa
Capitolul V - Unitatea si pluralitatea de infractiuni
Capitolul VI - Infractiunea - Autorul si participantii

TITLUL III - Pedepsele


Capitolul I - Categoriile pedepselor
Capitolul II - Pedepsele principale
    SECTIUNEA 1 Detentiunea pe viata
    SECTIUNEA a 2-a Inchisoarea
    SECTIUNEA a 3-a Amenda
Capitolul III - Pedeapsa accesorie si pedepsele complementare
    SECTIUNEA 1 Pedeapsa accesorie
    SECTIUNEA a 2-a Pedepsele Complementare
Capitolul IV - Calculul duratei pedepselor
Capitolul V - Individualizarea pedepselor
    SECTIUNEA 1 Individualizarea pedepselor - Dispozitii         generale
    SECTIUNEA a 2-a Circumstantele atenuante si circumstantele agravante
    SECTIUNEA a 3-a Renuntarea la aplicarea pedepsei
    SECTIUNEA a 4-a Amanarea aplicarii pedepsei
    SECTIUNEA a 5-a Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere
    SECTIUNEA a 6-a Liberarea conditionata

TITLUL IV - Masurile de siguranta


Capitolul I - Masurile de siguranta - Dispozitii generale
Capitolul II - Regimul masurilor de siguranta

TITLUL V - Minoritatea


Capitolul I - Regimul raspunderii penale a minorului
Capitolul II - Regimul masurilor educative neprivative de libertate
Capitolul III - Regimul masurilor educative privative de libertate
Capitolul VI - Dispozitii comune

TITLUL VI - Raspunderea penala a persoanei juridice


Capitolul I - Dispozitii Generale
Capitolul II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Capitolul III - Dispozitii Comune

TITLUL VII - Cauzele care inlatura raspunderea penala


TITLUL VIII - Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei


TITLUL IX - Cauzele care inlatura consecintele condamnarii


TITLUL X - Intelesul unor termeni sau expresii in legea penala


Codul Penal - PARTEA SPECIALĂ


TITLUL I - Infractiuni contra persoanei


Capitolul I - Infractiuni contra vietii
Capitolul II - Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii
Capitolul III - Infractiuni savarsite asupra unui membru de familie
Capitolul IV - Agresiuni asupra fatului
Capitolul V - Infractiuni privind obligatia de asistenta a celor in primejdie
Capitolul VI - Infractiuni contra libertatii persoanei
Capitolul VII - Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile
Capitolul VIII - Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale
Capitolul IX - Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private

TITLUL II - Infractiuni contra patrimoniului


Capitolul I - Furtul
Capitolul II - Talharia si pirateria
Capitolul III - Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii
Capitolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice
Capitolul V - Distrugerea si tulburarea de posesiei

TITLUL III - Infractiuni privind autoritatea si frontiera de stat


Capitolul I - Infractiuni contra autoritatii
Capitolul II - Infractiuni privind frontiera de stat

TITLUL IV - Infractiuni contra infaptuirii justitiei


TITLUL V - Infractiuni de coruptie si de serviciu


Capitolul I - Infractiuni de coruptie
Capitolul II - Infractiuni de serviciu

TITLUL VI - Infractiuni de fals


Capitolul I - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Capitolul II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Capitolul III - Falsuri in inscrisuri

Titlul VII - Infractiuni contra sigurantei publice


Capitolul I - Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate
Capitolul II - Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice
Capitolul III - Nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive
Capitolul IV - Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activitati reglementate de lege
Capitolul V - Infractiuni contra sanatatii publice
Capitolul VI - Infractiuni contra sigurantei si integritatii sistemelor si datelor informatice

Titlul VIII - Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala


Capitolul I - Infractiuni contra ordinii si linistii publice
Capitolul II - Infractiuni contra familiei
Capitolul III - Infractiuni contra libertatii religioase si respectului datorat persoanelor decedate

TITLUL IX - Infractiuni electorale


TITLUL X - Infractiuni contra securitatii nationale


Titlul XI - Infractiuni contra capacitatii de lupta a fortelor armate


Capitolul I - Infractiuni savarsite de militari
Capitolul II - Infractiuni savarsite de militari sau civili

Titlul XII - Infractiuni de genocid, contra umanitatii si de razboi


Capitolul I - Infractiuni de genocid si contra umanitatii
Capitolul II - Infractiuni de razboi

TITLUL XIII - Dispozitii finale